Saturday, 5 January 2008

Slobodna volja /inercija duha

Iliti ‘Tell me why, I don’t like Mondays’

Fascinira koliko je lako identifikovati se sa oslobodjenim pokretom igre pingvina ili sna polarnog medveda u igrokazu nepoznatog autora koji adresira vrlo rano nametanu i često visoko uslovljenu dihotomnu shematu radna nedelja vs. vikend.

Serijal pokretnih slika možda oživljava neka od starih filozofskih dilema o poreklu svesti, kao i poreklu voljne intencije bića.

Naizgled i nije tako lako odvojiti pitanja vezana za ljudski univerzalni kontekst od nama često tako dragih ‘divnih stvorenja’ koja ipak želimo da vidimo daleko ispod nas na evolucionoj lestvici.

Sva sreća, ipak ostaje za naš ponos pitanje samosvesti koje nas odaje uzdasima i oslobodjenim smehom koje otkriva mogućnost prepoznavanja jednog zaista tako univerzalnog prirodnog procesa- užitka u slobodi pokreta i potisnutom otporu spoljnjim uticajima raznih moranja koje neminovno prate svako življenje.

No comments: